Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / Vanja Sea

Asiakkaiden yksityisyys on tärkeää. Tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, mihin tarkoitukseen sekä miten niitä säilytetään. Tietosuojaseloste on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella (General Data Protection Regulation, GDPR).


Rekisterin pitäjä 

Vanja Sea/Rosa Matilda

Temppelikatu 9

10300 Karjaa


Y-tunnus: 1887305-3


Yhteyshenkilö

Rosa Piironen

shop@vanjasea.com

+358 40 546 6910


Rekisterin nimi

Vanja Sean asiakasrekisteri


Rekisterin tarkoitus/henkilötietoja käytetään

Asiakassuhteen hoitamiseen

Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

Tilastollisiin tarkoituksiin

Markkinointitarkoituksiin (jos on tilannut uutiskirjeen)


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.


Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.


Tietojen luovutus

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.


Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Vanja Sean sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri on salasanasuojattu.


Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet

Tarkistusoikeus

Oikaisuoikeus

Oikeus peruuttaa suostumus

Poisto-oikeus